TEKNOLOJİ, BİLİM ve SANATIN SİHİRLİ BİRLEŞİMİ FOTOGRAMETRİ

Fotogrametri bir veri toplama yöntemidir, genel olarak tanımlanacak olursa; özel resim çekme ekipmanları ile donatılmış uçaklarda birbirine bindirmeli olarak alınan hava fotoğraflarının bilgisayarda yeniden modellenerek yeryüzü koordinat sistemine göre referanslandırılması ve resimlerin bindirmeli alanlarında 3 boyutlu görüntü oluşturularak bu 3 boyutlu görüntülerden veri toplanması olarak tarif edilebilir. Fotogrametri, Halihazır haritaların üretilmesinden, sayısal yükseklik modellerinin oluşturulmasına, ortofoto üretiminden arazi simülasyonlarına kadar çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Körfez firması mevcut personel kalitesi, yazılım ve donanım parkı ve tam donanımlı 2 uçağı ile 30 yıllık tecrübesini harmanlayarak dünyanın her köşesinde, her türlü projeyi yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlayarak yerine getirmeye devam etmektedir.

[us_single_image image=”3985″ align=”right” size=”full” link=””]