Taşınmazların değerlemesi, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin de üzerinde sürekli çalışmakta oldukları bir alandır. Tarımsal kullanımdan (arazi), kentsel kullanıma (arsa) dönüşen taşınmaz malların, bu dönüşüm sürecinde değişen değerleri, yalnız taşınmaz sahiplerinin değil, kanun koyucuların da tespite çalıştığı bir bilinmezdir. Coğrafi bir varlık olan taşınmazların, konumlarının ve çevresel faktörlerinin taşınmazın değerine yapacakları, olumlu yada olumsuz etkileri, optimum bir şekilde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile belirlenebilir.

Gayrimenkul değerlemesi yapılırken, yasal, konumsal ve fiziksel birtakım faktörlerin varlığı göz önünde bulundurulmaktadır. Konumsal değerlemede ulaşım, sosyal donatılar, eğitim, dini tesisler, sağlık merkezleri, avmler, parklar gayrimenkul değerine artı birer değer katacağı düşünülür.

Bu çalışma, Çukurambar Mahallesinin arsa değerlerinin konumsal dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Çukurambar Mahallesinde bulunan arsalara ait veriler kullanılarak kapsamlı konumsal veriler CBS ortamında bütünleştirilmiş, sorgulanmış, analiz edilmiş ve bunlardan yararlanılarak üretilen tematik (konumsal) haritalar oluşturulmuştur.

Menü