TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE NOMİNAL DEĞERLEME YÖNTEMİNE DAYALI KONUM ENDEKSLİ YAKLAŞIM

Taşınmazların değerlemesi, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin de üzerinde sürekli çalışmakta oldukları bir alandır. Tarımsal kullanımdan (arazi), kentsel kullanıma (arsa) dönüşen taşınmaz malların, bu dönüşüm sürecinde değişen değerleri, yalnız taşınmaz sahiplerinin değil, kanun koyucuların da tespite çalıştığı bir…

Toprak Etüt ve Haritalama Eğitimi

9-20 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen TOPRAK ETÜT ve HARİTALAMA EĞİTİMİ kapsamında Ziraat Mühendisleri Odası ile “Stereo Analiz ve Fotogrametrik Kıymetlendirme” hususunda işbirliği gerçekleştirdik. #korfezgroup #aerialsurvey #photogrammetry #geodesy #lidar

MALEZYA eTOD (Elektronik Analiz ve Mania Verileri) PROJESİ tamamlandı.

Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ. ile birlikte 2021 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladığımız, 19 havalimanı için uydu fotogrametrisi ve veri üretimi çalışmalarını yaptığımız MALEZYA eTOD (Elektronik Analiz ve Mania Verileri) PROJESİ’nin tamamlandığını mutlulukla duyuruyoruz. Uydu Fotogrametrisi, Ortofoto Üretimi, SYM ve SAM Üretimi,…
Menü