Hiperspektral görüntüler genel olarak; spektral anlamda bilgi içeren, birbirine benzeyen maddelerin ayrıştırılmasında ve maddelerin sınıflandırılmasında kullanılan özel bir görüntü çesitidir.

  • Hedef belirlemede,
  • Madde tanımada,
  • Madde sınıflamada,
  • Yüzey özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

Bitki çeşitliliğinin araştırılmasında, petrol sızıntılarının ve /veya petrolden etkilenmiş çevrenin tespit edilmesinde, ekonomik açıdan önemli minerallerin tespitinde, ağır metaller ile diğer zehirli atıkların madenlerin içinden ayıklanmasında, hızlı ve detaylı olarak jeoloji haritalarının üretilmesi ve/veya mevcut jeoloji haritalarının revize edilmesinde, hedef alanlar-hedef bulma-hedef analizi çalışmalarında ve yüzey özelliklerinin saptanmasında hiperspektral görüntüler kullanarak büyük başarılar elde edilebilmektedir.

Menü