Havadan Fotoğraf Alımı

FOTOGRAMETRİ VE HAVADAN VERİ TOPLAMA EKİPMANLARI

arialsurveying        Fotogrametri bugün dünyada yaygın olarak kullanılan bir veri toplama yöntemidir. Genel olarak tanımlandığında Fotogrametri : Havadan çekilen bindirmeli resimlerin geo-referanslandırılması ve bu resimlerden ve bu resimlerden oluşturulan 3 boyutlu görüntülerden konum bilgisi toplanması işlemidir. Bu veri toplama işlemi farklı ölçeklerde ve hassasiyetlerde olabilir, farklı ürünler elde edilebilir fakat tüm bu işlemlerin ortak noktası fotoğraflanan alana ait tüm konum bilgilerinin istenilen hassasiyette toplanabilmesi ve toplanılan bu verilerin farklı gösterimlerle sunulabilmesidir. Fotogrametri bize hızlı, güvenli, hassas ve güvenilir veri toplama olanağı sunduğu gibi ürün çeşitliliği konusunda da avantajlıdır, Fotogrametrik yöntemlerle; Her ölçekte harita, ortofoto, sayısal arazi modeli üretilebileceği gibi, Fly-through animasyon, arazi kullanım analizleri de yapılabilir. Özetle Fotogrametrik yöntemler resimleri alınan araziye dair sadece konum bilgisi toplamak için değil bu bölgeyle ilgili daha ileri bilgi ihtiyacını karşılamak için de kullanırlar. Havadan Veri Toplama ekipmanları farklı bileşenlerden oluşan bütünleşik sistemlerdir ve bu sistemler kurulurken en önemli unsur, farklı kaynaklardan alınan cihazların birbiri ile uyum halinde çalışabilmesi ve toplanan verinin kalitesidir, bizde seçimlerimizi yaparken bu konuyu dikkate alarak mükemmel bir sistem yaratmaya çalıştık.

mme-tier-3d (1) Havadan Veri Toplama Sistemlerini bileşenleri aşağıdaki gibidir ;

1- Sistemin konuşlandırılacağı , uçuşların gerçekleşeceği , ihtiyacı karşılayacak özelliklere sahip ve mevcut sisteme göre modifiye edilmiş UÇAK..
2- Bu uçağa monte edilen ve kameranın yerleştirileceği MOUNT
3- Resim çekimi yapacak ve mount’a oturacak HAVA KAMERASI
4- Tüm uçuş operasyonlarını idare edecek ve uçus esnasında Direct Geo_referencing ( GPS _ IMU ) verisi toplayacak UÇUŞ YÖNETİM SİSTEMİ

HAVADAN VERİ TOPLAMA SİSTEMİNİN AYRINTILARI

UÇAK : Şu an itibarı ile Körfez firmasının envanterinde 3 adet uçak bulunmaktadır, bu uçakların modelleri PIPER NAVAJO PA31P ( Kabin basınçlı, çift motorlu ) ve 2 adet CESSNA T206h (Tek motorlu, kabin basınçsız)‘dır.

.

PIPER NAVAJO PA31P

CESSNA T206H

CESSNA T206H

Her üç uçakta fotogrametrik veri toplama için ideal özelliklere sahiptir, üç adet uçakta bu operasyonları gerçekleştirebilecek şekilde modifiye edilmiştir ve proje özelliklerine göre hangisinin kullanılacağına karar verilmektedir, daha yüksek irtifadan veri toplama gerektiren projelerde PIPER NAVAJO PA31P modeli kabin basınçlı uçak kullanılırken, 12000 feet’in altında veri toplanmasının yeterli olduğu projelerde CESSNA T206H uçaklar kullanılmaktadır.

GYRO-STABILIZED MOUNT

q5Gyro-Stabilized mount veri toplamada kullanılacak dijital kameranın monte edildiği platformdur, bu platformun ana görevi kamerayı sabitlemesinin yanısıra fotoğraf alımı sırasında yan rüzgarlar ve türbülanslar dolayısı ile oluşabilecek ani sarsıntıları kompanse edip kameraya yansıtmayarak daha iyi kalitede görüntü toplanmasını sağlamaktır. Kendi sistemimiz için kullandığımız mount SOMAG AG JENA firması tarafından üretilen GSM 3000 modeli mount’dur

DİJİTAL HAVA KAMERASI

Körfez Firması üç adet geniş format dijital hava kamerasına sahiptir (iki adet Vexcel  UCX, Dimac Ultrawide ) . Bu kameraların özellikler aşağıdaki gibidir;

VEXCEL UCX

webPicture9UCX Microsoft Vexcel tarafından üretilmiş geniş format bir kameradır ( 14430 Piksel X 9420 Piksel ) , hem alçak hem de yüksek irtifa uçuşlarda mükemmel performans sağlar, 13 adet sensorü ile aynı uçuşta Pankromatik, RGB ve NIR veri toplayabilme özelliğine sahiptir.

DİMAC ULTRAWIDE

DIMACKörfez firmasının ikinci kamerası Dimac Ultrawide’dır, buda geniş format bir kameradır ( 13044 Piksel X  8890 Piksel ), Bu kameranın en önemli özelliği kamerada kullanılan Bayer filtreleri ile RGB verileri Pen Sharpening methodu kullanmadan direk toplayabilmesidir.

Her iki kamerada her türlü fotogrametri projesinde yüksek performansla veri toplayabilme yeteneğine sahiptir.

UÇUŞ YÖNETİM SİSTEMİ

Uçuş Yönetim Sistemleri temel olarak iki işlevi yerine getirirler, birinci işlevleri ; havadan veri toplama için yapılan uçuşun navigasyonudur,Picture6 uçuştan önce projeye ait tüm veriler uçuş yönetim sisteminin bilgisayarına yüklenir ve bundan sonra tüm uçuş ve fotoğraf alım işlemleri bu sistemin idaresinde otomatik olarak gerçekleştirilir.

İkinci işlevleri ise uçuş sırasında çekilen resimlerin projeksiyon merkezi koordinatlarını ( X0,Y0,Z0) ve dönüklük açılarını ( Omega, Phi, Kappa ) ölçerek kaydetmektir, bu gözlemler sistemin bileşenlerinden olan GPS ve INS ekipmanları ile gerçekleşmektedir.

Körfez Firması dünyanın en gelişmiş Uçuş Yönetim, GPS ve INS sistemi olan APPLANIX Post Track sistemini kullanmaktadır, bu sistemin bir özelliği olan Direct Georeferencing özelliği sayesinde veri toplama işlemleri hızlı ve hassas yapılabildiği gibi bu özellik üretimdede düşük maliyet ve yüksek ürün kalitesi sağlamaktadır.

Menü