• Fotogrametri Projeleri için gerekli İstikşaf ve aplikasyon çalışmaları, a1İstikşafı yapılan yer kontrol noktalarının GPS ölçümleri ve nivelmanları
  • Her ölçekte ( 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 ) hava fotoğrafları veya uydu görüntüleri kullanarak Fotogrametrik Sayısal Halihazır Sayısal Harita üretimi
  • Çeşitli projelerde altlık olarak kullanılabilecek Şeritvari Fotogrametrik Sayısal   Halihazır Harita Üretimi
  • Stereo Uydu görüntüleri yada Hava Fotoğraflarından DEM üretimi
  • Ortofoto, Ortomozaik ve TrueOrtho Üretimi
  • Ortofoto ve DEM kullanarak Fly Trought animasyonlar hazırlamak
Menü