[us_single_image image=”4080″ align=”center” size=”full” link=””]
gis2

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştirerek, organizasyona her aşamada yardımcı olan veri tabanı yönetim ve bilgi sistemidir.

Donanım, yazılım, veri, insan ve yöntem olmak üzere 5 temel bileşenden oluşmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin başlıca hedefleri;

  • Farklı disiplinlerden yararlanarak, çeşitli alanlarda kullanılabilecek pratik ve birimsel olarak tanımlanabilecek uygulamalar geliştirmek,
  • Daha etkili ve doğru bir şekilde veri toplamak,
  • Veriye hızlı ve kolay ulaşım sağlayarak zaman kaybını önlemek,
  • Eski ve yeni veriler arasındaki farklılıkların gözlemlenerek, gelecekteki çalışmaları hedeflerine doğru bir şekilde yönlendirmek,
  • Dijital harita kullanımını yaygınlaştırmak, kağıt harita kullanımını minimum seviyeye indirerek, böylece doğanın korunmasına katkıda bulunmaktır.