[us_single_image image=”4072″ align=”center” size=”full” link=””]

Hızlı, doğru ve maliyet etkin ölçümler gerçekleştirebilmek amacıyla birçok modern teknolojiyi bir arada kullanarak yükseklik verisi toplayan sistemlerdir. LIDAR sistemleri birçok alanda topoğrafik ölçüm ve hava fotogrametrisine yardımcı olarak kullanılabilmektedir.

Hızlı veri toplama ve veri işleme olanağına sahip olması, hava fotoğraflarına göre hava şartlarından daha az etkilenmesi, tarım arazilerinde iyi performans göstermesi, erişilemeyen noktalardan veri toplayabilmesi, isteğe bağlı nokta yoğunluğu ve görüntü alanı seçilebilmesi, ormanlık alanlarda veri toplama şansının çok daha fazla olması, daha hassas Sayısal Arazi Modeli (SAM) ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) oluşturma gibi özellikleri nedeniyle projelerde zaman/maliyet açısından tercih edilmektedir.

Lidar sistemlerinin, yükseklik verisi toplamak için geleneksel yöntemlerden farklı birçok avantajının olması geniş bir uygulama alanı oluşturmaktadır.

  • Temel Haritalama (Ortofoto, Eş yükseklik eğrilerinin oluşturulması, vb.),
  • Sel Tehlike Alanlarının Haritalanması, Hidrolojik ve Hidrolik Modelleme,
  • Doğal Kaynak Yönetimi Uygulamaları (ağaç yüksekliklerinin hesaplanması, belli bir alan içerisindeki yaşayan tüm canlıların niceliği çalışmaları, kazı çalışmaları için hacim hesaplamaları vb.),
  • Ulaşım Hatlarının Planlanması (Karayolları, Demiryolları veya altyapı ağının planlama aşamaları),
  • 3D Şehir Modellemeleri,
  • Askeri ve Sivil Amaçlara Yönelik Görünebilirlik Analizleri,
  • Enerji Nakil Hatları Uygulamaları.

MOBIL LIDAR

Mobil LIDAR; 3D lazer tarama, GPS, atalet ölçüm ve video teknolojilerini bir araya toplayan ve hareket halindeki araçlara monte edilerek (Araba, tren, gemi, bot vb.) 360 derecelik görüntü aralığında hızlı, yoğun ve yüksek hassasiyette yükseklik verisi toplayan sistemlerdir.

Maliyete etkin bir çalışmayı beraberinde getirdiğinden, karayolu ve demiryolu güzergâh çalışmalarında, kıyı/liman bölgeleri çalışmalarında, enerji nakil hattı uygulamalarında, şehir planlamalarında, altyapı projelerinde, kentsel çevre analizlerinde vb. kullanım alanlarında yerini almayı başarmıştır.